Uvjeti Korištenja

Opći uvjeti poslovanja poduzeća Klofer od 15.06.2020.

Općenito

 1. Ova pravila imaju prirodu općih uvjeta poslovanja koje nudi Klofer (u daljnjem tekstu: Klofer.eu platforma)
 2. Svrha ovih Općih uvjeta je jasno definirati prava i obaveze korisnika digitalne platforme Klofer.eu prilikom naručivanja usluge čišćenja. Naručiteljem se smatra svaka fizička osoba i pravna osoba koja je napravila narudžbu usluge čišćenja na internetskoj stranici Klofer.eu. Izvršiteljem se smatraju profesionalni čistači koji preko Klofer.eu platforme imaju pristup naručiteljima te izvršavaju naručena čišćenja.
 3. Klofer upravlja digitalnom platformom i domenom Klofer.eu preko koje Izvršitelji imaju uvid u narudžbe za usluge čišćenja Naručitelja.
 4. Opći uvjeti poslovanja Klofer-a sastavljeni su u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima Republike Hrvatske, Zakonom o zaštiti potrošača, preporukama HGK i međunarodnim standardima za e-poslovanje.
 5. Opći uvjeti poslovanja određuju djelovanje Klofer.eu platforme, prava Naručitelja te odnos Izvršitelja i Naručitelja.
 6. Klofer.eu platforma predstavlja način komunikacije, tj. alat, koji povezuje Naručitelja s provjerenim, kvalificiranim i dodatno obučenim Izvršiteljima.
 7. Poduzeće Klofer nije poslodavac Izvršitelj i kao takvo samostalno ne nudi usluge čišćenja. Poduzeće Klofer preko platforme ostvaruje prostor za Naručitelje i Izvršitelje od kojih jedni potražuju, a drugi nude uslugu čišćenja.
 8. Rezervacija termina od strane Naručitelja preko digitalne platforme Klofer.eu smatra se narudžbom sukladno zakonu Republike Hrvatske.
 9. Opći uvjeti poslovanja vrijede za svaku rezervaciju/narudžbu putem Klofer.eu platforme.
 10. Klikom na gumb „Plati“, Naručitelj potvrđuje narudžbu te u tom trenutku pristaje na ove Opće uvjete poslovanja. Ovi uvjeti poslovanja isključuju sve druge uvjete uz iznimku odredbi bilo kojeg pisanog ugovora koji je na inicijativu Natučitelja ili Klofer.eu platforme prihvaćen i potpisan od strane obiju stranaka.
 11. Opći uvjeti poslovanja predmet su javne objave te se mogu naći na web stranici Klofer.eu platforme. Klofer.eu platforma rezervira pravo dopune i/ili izmjene ovih uvjeta bez prethodnog pristanka Naručitelja. Izmijenjeni uvjeti moraju biti predmet objave na web stranici Klofer.eu. Svaka verzija Općih uvjeta je posebno datirana.
 12. Naručitelj je dužan prije svake narudžbe pročitati ove Opće uvjete. U trenutku završetka narudžbe, primjenjuju se Opći uvjeti dostupni na web stranici.
 13. U slučaju promjene Općih uvjeta, odnos s Naručiteljem se ravna prema Općim uvjetima koji su bili javno objavljeni u trenutnu nastanka odnosa Naručitelj – Klofer.eu platforma. Odnosi s Naručiteljem se primjenjuje prema važećim Općim uvjetima trajno, a Naručitelj se iz odnosa može povući najkasnije 15 dana nakon javne objave novih Općih uvjeta.

Registracija korisnika

 1. Svaki Naručitelj usluge može se registrirati prilikom ili nakon narudžbe na Klofer.eu platformi. Prilikom registracije, Naručitelj unosi adresu elektronske pošte po želji te zaporku za pristup korisničkom računu.
 2. Registracija i korištenje korisničkog profila dostupno je na Klofer.eu platformi.
 3. Registracijom se smatra samo prvi upis u bazu podataka gdje potencijalni naručitelj unosi tražene podatke čime stječe status Naručitelja. Prijavom se smatra unošenje već postojećih korisničkih podataka koji su dio baze podataka obzirom na prethodnu registraciju Naručitelja.
 4. Podaci koje Naručitelj navede u korisničkom profilu moraju biti točni, potpuni i odgovarati stvarnome stanju. U slučaju prikazivanja netočnih podataka, Naručitelj snosi odgovornost i potencijalne troškove uslijed poteškoće ili nemogućnosti isporuke usluge.
 5. Naručitelj može u bilo kojem trenutku pristupiti svojim podacima te ih po potrebi mijenjati ili ažurirati. Naručitelja se o promjenama unutar korisničkog profila obaviještava putem elektronske pošte. Naručitelju su unutar korisničkog profila dostupne pojedinosti o statusu prethodnih, trenutnih i budućih narudžbi.
 6. Klofer.eu platforma zadržava pravo da, u slučaju kršenja važećih zakona ili ovih Općih uvjeta poslovanja, bez obrazloženja obriše korisnički profil Naručitelja te mu zabrani pristup digitalnoj platformi.

Cijene

 1. Cijene na Klofer.eu platformi izražene su u HRK (hrvatskim kunama) te nisu izražene s PDV-om.
 2. Online platforma zadržava pravo promjene cjenika bez prethodnog pisanog pristanka Naručitelja. Važeći cjenik za svakog pojedinog Naručitelja je onaj koji je javno objavljen u vrijeme plaćanja kada je Klofer.eu platforma zaprimila narudžbu.
 3. Ugovor o kupnji između Naručitelja i Izvršitelja sklopljen je preko Online platforme u trenutku kada je Naručitelj primio na adresu elektronske pošte mail s naslovom „Potvrda rezervacije“. Od tog trenutka, sve promjene cjenika se ne primjenjuju na Naručitelja.
 4. Klofer.eu platforma zadržava pravo provođenja promocija bez prethodnog uvrštavanja u cjenik.

Narudžba usluge

 1. Naručitelj za svaku pojedinu narudžbu mora ispuniti obrazac na digitalnoj platformi u skladu s ovim Općim uvjetima.
 2. Obrazac mora biti ispunjen točno, potpuno i valjano te sadržavati: vrijeme i datum čišćenja te opseg dodatnih usluga, Ime i Prezime, broj telefona, adresu elektroničke pošte, listu želja i lokaciju.
 3. Sukladno točki 17. ovih Općih uvjeta, Naručitelj se obvezuje na točnost podataka.
 4. Naručitelj jednokratnu uslugu čišćenja plaća prilikom narudžbe putem PayPal-a ili kreditnom karticom.
 5. Narudžba po primitku plaćenog iznosa ulazi u fazu predrealizacije s prethodno odabranim Izvršiteljom.
 6. Izvršitelj se potom potvrđuje na navedene uvjete narudžbe. U slučaju da Naručitelj promijeni detalje narudžbe, Izvršitelj ima pravo odbiti uslugu.
 7. Nakon obavljanja usluge od strane odabranog Izvršitelja, sustav automatski stavlja status usluge u „Završeno“.
 8. Izvršitelj ima pravo odbiti izvršavanje usluge na licu mjesta u slučaju da su informacije o narudžbi krive prema procjeni Izvršitelja.To uključuje pogrešne informacije o opsegu dodatnih usluga ili zahtijevanje čišćenja izvan rezerviranog vremenskog intervala. U tom slučaju, eventualne troškove snosi Naručitelj.
 9. Naručitelj narudžbu može napraviti najmanje 72 sati prije početka čišćenja koja je potvrđena u trenutku plaćanja putem Klofer.eu platforme.

Otkazivanje ili promjena narudžbe

 1. Naručitelj narudžbu može otkazati ili izmijeniti 48 sati prije čišćenja. U slučaju otkazivanja, Naručitelj ima pravo na povrat sredstava u potpunom iznosu vrijednosti čišćenja. Naručitelj izmjene u ovom periodu može raditi bez dodatnih troškova.
 2. Naručitelj narudžbu može otkazati ili izmijeniti u periodu od 48 do 24 sata prije čišćenja. U slučaju otkazivanja, Naručitelj ima pravo na povrat sredstava u iznosu od 50% vrijednosti čišćenja. U slučaju izmjene narudžbe u navedenom periodu, Naručitelj snosi 50% troškova promjene narudžbe za nastale organizacijske troškove.
 3. Naručitelj narudžbu može otkazati u manje od 24 sata prije čišćenja. U slučaju otkazivanja, Naručitelj nema pravo na povrat sredstava kao rezultat nastalih organizacijskih troškova te gubitka prihoda odabranog Izvršitelja.
 4. Naručitelj unutar svog korisničkog profila na Klofer.eu platformi može otkazati ili izmijeniti narudžbu.
 5. Ugovor o čišćenju kućanstva smatra se valjanim od trenutka slanje potvrde o rezervaciji od strane Klofer.eu platforme, a izvršenim u trenutku kada Izvršitelj zaključi uslugu u predviđenom vremenskom roku unutar narudžbe.
 6. U skladu s člankom 79. Zakona o zaštiti potrošača, Naručitelj nema pravo odstupiti od ugovora jer je usluga čišćenja kućanstva pokrenuta na temelju Naručiteljeva pristanka i suglasnosti za gubitak prava na povlačenje.
 7. Ukoliko Izvršitelj preko Klofer.eu platforme zbog opravdanih razloga ne može obaviti uslugu čišćenja u željenom terminu Naručitelja, Naručitelj i Klofer.eu platforma će se prema rasporedu Izvršitelja usuglasiti oko idućeg slobodnog termina izvođenja usluge pri čemu Naručitelj dobiva potvrdu na adresu elektronske pošte da je narudžba zaprimljena i potvrđena najkasnije 24 sata prije izvršavanja usluge.
 8. Ukoliko Izvršitelj preko Klofer.eu platforme zbog opravdanih razloga ne može obaviti uslugu čišćenja, o tome mora obavijestiti Klofer.eu platformu najmanje 24 sata prije samog početka čišćenja. U slučaju otkazivanja narudžbe izvan navedenog roka, Izvršitelj, odnosno, Klofer.eu platforma snose troškove eventualne nastale štete zbog prekasnog otkazivanja narudžbe i neizvršenog čišćenja.

Plaćanje usluge

 1. Naručitelj usluge plaća odmah prilikom naručivanja na siguran način putem Klofer.eu platforme.
 2. Naručitelj jednokratnu uslugu može platiti putem PayPal-a ili putem kreditnih kartica: American Express, Diners, Visa, Mastercard i Maestro. Naručitelj uslugu pretplate može plaćati putem PayPal-a ili putem kreditnih kartica: American Express, Diners, Visa, Mastercard i Maestro.
 3. Nakon što Klofer.eu platforma zaprimi plaćanje, Naručitelju se odmah šalje potvrda rezervacije što se smatra potvrdom narudžbe čišćenja.
 4. Klofer.eu platforma pruža sva potrebna elektronička i organizacijska rješenja za potpuno sigurnu kupovinu online. Prijenos osjetljivih osobnih i transakcijskih podataka na web stranici digitalnoj platformi se prenose na server Klofer.eu platforme u zaštićenom obliku. Ovakav način osiguravanja prilikom online kupovine onemogućava presretanje i iskorištavanje podataka od treće strane.

Izjava o privatnosti

 1. Prilikom plaćanja narudžbe, Naručitelj daje izričiti pristanak da Klofer.eu platforma kao administrator baze osobnih podataka, prikuplja i obrađuje podatke koji proizlaze iz pravnog odnosa s Klofer.eu platformom i to u slijedećim katergorijama: ime i prezime, adresa, adresa elektronske pošte, telefonski ili mobilni broj, IP adresa, datum i vrijeme registracije, pretraživač, datum i vrijeme naručivanja narudžbe, arhiva dodatne komunikacije, podaci o naručenim uslugama.Pri naručivanju usluge, Naručitelj daje suglasnost da se osobni podaci smiju koristiti u svrhe izvedbe usluge, oglašavanja, statističke analize, provedbe istraživanja tržišta, slanja reklamnih materijala, obavještavanja o novostima u ponudi i polosvanju Klofer.eu platforme te poslovnih partnera, povrata sredstava i obaveza Klofer.eu platforme prema Naručitelju, telefonskog, osobnog ili pisanog anketiranja, izgradnje baze CRM, te neposrednog, segmentiranog i ciljnog trženja.
 2. Pri naručivanju usluge na Klofer.eu platformi, Naručitelj daje suglasnost da Klofer.eu platforma za potrebe segmentacije i ciljanog trženja koristiti sve pdoatke koje je Naručitelj upisao ili koje je Klofer.eu platforma pridobila tijekom procesa naručivanja. Naručitelj također daje ovlast Klofer.eu platformi koja upravlja osobnim podacima u gore navedene svrhe, da posreduje prikupljene podatke svojim ugovornim partnerima na teritoriju Republike Hrvatske.
 3. Klofer.eu platforma će prikupljene osobne podatke pohraniti i zaštititi u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, a osobito će ih zaštititi od neovlaštenog otkrivanja i prosljeđivanja neovlaštenim trećim osobama.
 4. Ukoliko Naručitelj nije suglasam s ovim Općim uvjetima poslovanja, naručivanje usluga putem Klofer.eu platforme nije moguće.
 5. Naručitelj u bilo kojem trenutku može opozvati suglasnost za slanje i distribuciju osobnih podataka ugovornim partnerima Online platforme.
 6. Naručitelj u bilo kojem trenutku može opozvati svoj pristanak za segmentni i/ili ciljni marketing. Otkazivanje može biti poslano u elektroničkom obliku putem e-mail adrese: teta@klofer.eu. Klofer.eu platforma će pohraniti osobne podatke onoliko dugo koliko je potrebno da se ostvari svrha radi koje su prikupljeni i obrađeni.
 7. Naručitelj u bilo kojem trenutku može opozvati suglasnost za primanje reklamnih materijala i informacija o proizvodima Klofer.eu platforme i ugovornih partnera.
 8. Online platforma zadržava pravo da čuva podatke o Naručitelju najviše 12 mjeseci nakon povlačenja registracije. Financijski podaci i podaci o financijskim transakcijama čuvaju se 5 godina. Podaci o poslanim oglasnim porukama čuvaju se do povlačenja suglasnosti za izravni i/ili ciljani i/ili segmentirani marketing.
 9. Naručitelj je dužan najkasnije u roku od 8 dana nakon nastupanja promjena u osobnih podacima pismenim putem obavijestiti Klofer.eu platformu. Ukoliko Naručitelj izmijeni podatke ili ne obavijesti Klofer.eu platformu o izmjenama, Klofer.eu platforma zadržava pravo da automatski obriše korisnički profil Naručitelja na Klofer.eu platformi.
 10. Naručitelj može opozvati svoju registraciju na digitalnoj platformi slanjem službene zamolbe elektroničkim putem na adresu: teta@klofer.eu Nakon konačne potvrde povlačenja registracije, Naručiteljevi podaci bit će obrisani s popisa korisnika.
 11. Klofer.eu platforma neposredno prikuplja podatke koje Naručitelj upisuje prilikom kreiranja narudžbe. Distribucija podataka od strane Klofer.eu platforme prema trećim strankama je strogo zabranjena u skladu s uvjetima Zakona o zaštiti osobnih podataka.
 12. Iznimka distribuciji osobnih podataka su ugovorni partneri Klofer.eu platforme.
 13. Za zaštitu osobnih podataka odgovoran je i sam Naručitelj tako da pobrine za sigurnost vlastitog korisničkog imena i lozinke te osiguravajući odgovarajuće softversko rješenje (antivirusni program) za zaštitu vlastitog informacijskog sustava i elektroničkih uređaja.
 14. U skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, Naručitelj ima pravo pristupiti svojim osobnim podacima i izmijeniti ih. Klofer.eu platforma ima uvid u osobne podatke prije i nakon izmjene.
 15. Klofer.eu platforma osobne podatke Naručitelja štiti na odgovarajući način i to od gubitka, uništenja, krivotvorenja, manipulacije, neovlaštenog pristupa i neovlaštenog otkrivanja podataka trećim strankama.
 16. Svaka promjena pravila o zaštiti osobnih podataka predmet je javne objave u sklopu ovog poglavlja Općih uvjeta poslovanja.

Predmet čišćenja

 1. Izvršitelj kao vanjski suradnik Klofer.eu platforme u skladu s pravilima Klofer.eu platforme, nudi uslugu redovitog održavanja kućanstva. Pod tom uslugom se podrazumijeva čišćenje dolje navedenih dijelova kućanstva.
 • KUPAONICA I SANITARIJE:
 • Čišćenje toaletne školjke (odstranjivanje vodenog i mokraćnog kamenca), bidea, umivaonika, tuš kabine/kade i wc četke s posudicom.
 • Brisanje prašine s vidljivih površina
 • Čišćenje ogledala i svjetla
 • Čišćenje ormarića izvana (unutarnji na zahtjev)
 • Čišćenje tuš kabine ili kade, te slavina
 • Čišćenje podnog sifona, ako je na vidljivom mjestu
 • Čišćenje donjih dijelova umivaonika, bidea, tuš kabine i kade
 • Pražnjenje koša za smeće (mijenjanje vrećice)
 • Usisavanje i brisanje poda
 • KUHINJA:
 • Čišćenje vanjskih površina ormara (unutarnji na zahtjev)
 • Brisanje prašine s vidljivih površina (nevidljivi po zahtjevu)
 • Čišćenje štednjaka ili indukcijske ploče
 • Čišćenje nape izvana
 • Čišćenje sudopera i kuhinjske slavine
 • Čišćenje kuhinjskog zida keramike ili stakla
 • Brisanje prašine sa prozorskih klupica
 • Pražnjenje smeća
 • Usisavanje i brisanje poda
 • DNEVNI BORAVAK:
 • Brisanje prašine s vidljivih površina (s nevidljivih po zahtjevu)
 • Brisanje prašine sa svjetla (lusteri i zidno svjetlo)
 • Brisanje prašine sa prozorskih klupica
 • Čišćenje vanjskih površina ormara (unutarnji na zahtjev)
 • Pražnjenje pepeljare, pražnjenje smeća
 • Usisavanje i brisanje poda
 • SPAVAĆA SOBA:
 • Slaganje kreveta/zamjena posteljine (ako je posteljina slobodna i pripremljena)
 • Pražnjenje smeća
 • Brisanje prašine s vidljivih površina, uključujući i dekorativne proizvode
 • Čišćenje vanjskih površina ormara (unutarnji na zahtjev)
 • Usisavanje i brisanje poda
 • HODNIK, STUBIŠTE U STANU ILI KUĆI (PREDSOBLJE):
 • Brisanje prašine sa svih vidljivih površina i svih dekorativnih elemenata (npr. vaza s cvijećem , stolica za odmor, regal s knjigama itd.)
 • Usisavanje i brisanje poda
 • DJEČJA SOBA, RADNA SOBA, SOBA S RAČUNALOM:
 • Brisanje prašine sa svih vidljivih površina, polica, regala, slika, svjetla i prozorskih klupica
 • Slaganje dječjeg kreveta (ako je posteljina slobodna i pripremljena)
 • Čišćenje vanjskih površina ormara (unutarnji na zahtjev)
 • Pražnjenje koša za smeće
 • Usisavanje i brisanje poda
 1. Naručitelj uz narudžbu redovitog čišćenja može naručiti i dodatne usluge. Pod dodatnim uslugama se smatra čišćenje unutrašnjosti pećnice ili peglanje koje se dodatno naplaćuje.
 2. Izvršitelji slijedeće obavljaju na zahtjev (lista želja):
 • Generalno čišćenje
 • Čišćenje unutrašnjosti i filtera kuhinjske nape
 • Čišćenje Uređaja koji su priključeni na izvor električne energije (tablet, mobilni uređaj)
 • Čišćenje stropnih prozora koji su izvan normalnog dosega od 1,5 metra (osigurati opremu)
 • Čišćenje stropnih ventilacijskih uređaja
 • Čišćenje radijatora
 • Dubinsko čišćenje mrlja
 • Parno čišćenje tepiha
 • Čišćenje i pomicanje teških predmeta (npr. bijele tehnike, namještaja)
 • Čišćenje i održavanje vanjskih površina kao što su garaže, vrtovi, terase
 • Čišćenje i preslagivanje ormara s odjećom
 • Čišćenje unutrašnjosti ormarića

Način izvršenja usluge

 1. Izvršitelj obavlja uslugu čišćenja kućanstva prema narudžbi.
 2. Izvršitelj posao obavlja samostalno i za vlastiti račun. Naručitelj informacije o čišćenju unutar narudžbe mora dati jasno te pružiti svu pomoć i informacije kako bi se naručena usluga odvila nesmetano. Naručitelj Izvršitelju mora omogućiti nesmetan pristup dogovorenom mjestu izvođenja.
 3. Naručitelj je Izvršitelju za nesmetano izvođenje naručene usluge dužan osigurati svu potrebnu opremu. To uključuje posebna sredstva za čišćenje (eko sredstva, komercijalna sredstva), usisivač, mopa i kanta, višenamjenski sprej za čišćenje, sredstva za pranje prozora, sredstvo za pranje podova, izbjeljivač, krpe od mikrofibre, sredstvo za čišćenje WC-a, sredstvo za namještaj i spužve. Ukoliko Naručitelj ne posjeduje opremu dužan je istu naručiti prilikom rezervacije u aplikaciji narudžbe pod nazivom „oprema za čišćenje“.
 4. Naručitelj se obvezuje da s Izvršiteljem neće sklapati ugovornu obvezu o čišćenju nekretnine izvan Klofer.eu platforme. Ukoliko Klofer.eu platforma otkrije da su Naručitelj i Izvršitelj sklopili ugovornu obvezu ili suradnički odnos izvan Klofer.eu platforme, a u kontakt su stupili isključivo putem Klofer.eu platforme, Klofer.eu platforma zadržava pravo zakonskog rješavanja spora sukladno Izjave o suradnji Izvršitelja i Klofer.eu platforme.
 5. Naručitelj se obvezuje da će sve potrebne upute za čišćenje navesti prilikom naručivanja čišćenja u za to predviđen prostor.
 6. Izvršitelj kojeg je Klofer.eu platforma povezala s Naručiteljem po završetku čišćenja ispunjava obrazac obavljenog posla te bilježi sva dodatna zapažanja.

Odgovornosti Naručitelja

 1. Naručitelj je odgovoran za neispravne ili nepravodobne prigovore i žalbe na ispostavljenu uslugu.
 2. Naručitelj je odgovoran za nabavu opreme za čišćenje koju je dužan dostaviti prema ovim Općim uvjetima.
 3. Naručitelj je dužan u roku od 24 sata nakon izvršenog čišćenja obavijestiti Klofer.eu platformu o nastaloj šteti, nezadovoljstvu uslugom i ostalim problemima koji se mogu pojaviti tijekom čišćenja.
 4. Nastala šteta riješava se internom procedurom kod ovlaštene osiguravateljske kuće.
 5. Nezadovoljstvo uslugom te zahtjev za povratom sredstava smatra se reklamacijom te se podnosi prilaganjem fotografskih i video dokaza o neodgovarajućem čišćenju u usporedbi s onim što piše u ovim Općim uvjetima poslovanja. Klofer.eu platforma ima 5 radnih dana da pozitivno ili negativno odgovori na zahtjev za povrat sredstava obzirom na priloženi dokazni materijal uz obrazloženje konačne odluke.
 6. U slučaju da Naručitelj ne zahtijeva povrat sredstava, Klofer.eu platforma upućuje opasku Izvršitelju.

Odgovornost digitalne platforme

 1. Klofer.eu platforma je kao nositelj digitalne platforme odgovorna Naručitelju pružiti pravovremeni pristup Izvršiteljima koji nude profesionalne, kvalitetne i pravovremene usluge čišćenja u skladu s narudžbom.
 2. Klofer.eu platforma Izvršiteljima besplatno iznajmljuje osnovnu opremu za čišćenje koja uključuje učinkovita industrijska sredstva za čišćenje te sve potrebne krpe i spužvice za čišćenje.
 3. Klofer.eu platforma jamči da su svi Izvršitelji koji imaju pravo izvršavati narudžbe pristigle na Klofer.eu  platformu, višestruko provjereni teorijski i praktično te da su priložili potvrdu o nekažnjavanju izdanu od strane Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske.
 4. Izvršitelji se obavezuju na poštivanje pravila kućnog reda svakog objekta, upute za zaštitu od požara u objektu te upute za vlastitu sigurnost u objektu koji je mjesto pružanja usluge.

Reklamacije i garancija kvalitete

 1. Sve reklamacije obrađuje administrativni odjel Klofer.eu platforme koji je dostpan na adresi teta@klofer.eu svakim radnim danom od 8 do 17 sati.
 2. Reklamacije se podnose sukladno Odgovornostima Naručitelja definiranim u ovim Općim uvjetima poslovanja.
 3. Reklamacije se podnose pisanim putem na e-mail adresu teta@klofer.eu
 4. Klofer.eu platforma posluje sukladno s važećim odredbama Zakona o zaštiti potrošača. Postupak obrade reklamacije je povjerljiv. Klofer.eu platforma je dužna štititi podatke podnositelja zahtjeva i ne otkrivati ih trećim osobama osim na izričit zahtjev podnositelja zahtjeva.
 5. Reklamacije i pritužbe kao povjerljiv proces rješavaju se prioritetno u najkraćem mogućem roku. Klofer.eu platforma zadržava pravo za odgovor na reklamacije i pritužbe u trajanju od najmanje 5 radnih dana. Ishod reklamacije i pritužbe može biti pozitivan ili negativan te mora biti na jasan način obrazložen podnositelju zahtjeva.
 6. Ukoliko je reklamacija Naručitelja vezana za izvršenu narudžbu usluge čišćenja, Izvršitelj koji je potvrdio narudžbu putem Klofer.eu platforme dužan je ispraviti nepravilno odrađen posao u roku od 24 sata nakon konačnog obrazloženja Klofer.eu platforme o ishodu reklamacije.

Viša sila

 1. Pod višom silom se podrazumijevaju nepredviđeni prirodni događaji, koji imaju karakter elementarne nepogode (poplave, potresi, požari, led itd.) i drugi događaji koji se ne mogu spriječiti, ukloniti ili izbjeći, a koji predstavljaju prepreku obavljanju usluge čišćenja, u skladu s Općim uvjetima poslovanja. Nastanak više sile izuzima Klofer.eu platformu i Izvršitelja od obveza definiranih ovim Općim uvjetima poslovanja. Nastanak više sile izuzima Klofer.eu platformu i Izvršitelja od plaćanja štete zbog nepoštivanja obaveza za vrijeme trajanja više sile.

Osiguranje od odgovornosti

 1. U svrhu dodatnog osiguranja korisnika, Klofer.eu platforma ima opće odgovornosti na području osiguranja – potpisan ugovor s partnerom, osiguravajućim društvom Croatia Osiguranje. Osiguranje od odgovornosti pokriva moguću štetu, koja bi bila nanesena Naručitelju ili njegovoj imovini od strane Izvršitelja, prilikom izvršenja usluge čišćenja. Osigurani iznos police osiguranja iznosi 500.000 kuna, a stvari koje su izravno predmet čišćenja su pokrivene od strane pod-osigurane svote u iznosu do 50.000 kuna.
 2. U slučaju nastanka štete povezane s djelovanjem, tj. izvršenjem usluge Izvršitelja, potrebno je da korisnik da obavijest o događaju i oštećenju. O tome mora biti obaviještena Klofer.eu platforma. Klofer.eu platforma je, u skladu s uvjetima osiguranja, dužna obavijestiti osiguravajuće društvo u roku od 3 dana. Klofer.eu platforma nakon primitka obavijesti o postojanju štetnog događaja uzima izjavu Izvršitelja kao počinitelja štete, fotografije i sve druge dokaze o okolnostima štetnog događaja te o prirodi i opsegu oštećenja.
 3. Nakon primitka obavijesti o postojanju štetnog događaja, Klofer.eu platforma posreduje Naručitelju obrazac, Zahtjev za naknadu štete. Naručitelj (oštećenik) ispunjava i potpisuje Zahtjev za naknadu štete te prilaže potrebne dokaze o postojanju i opsegu štete. Klofer.eu platforma u ime Naručitelja posreduje Zahtjev za naknadu štete na Croatia Osiguranje d.d., Trg bana Josipa Jelačića 13, 10000 Zagreb.
 4. Klofer.eu platforma o svakom događaju, koji bi mogao imati za posljedicu prilaganje Zahtjeva za naknadu štete iz osiguranja od odgovornosti (čak i ako nije najavljen Zahtjev za naknadu štete), ispunjava obrazac Prijava odgovornosti za štetni događaj pa ga skupa sa potrebnom dokumentacijom posreduje na Croatia Osiguranje d.d., Trg bana Josipa Jelačića 13, 10000 Zagreb.
 5. Osiguravajuće društvo nakon primitka prijave štete ili Zahtjeva za naknadu štete, evidentira događa i pokreće proceduru rješavanja. Osiguravajuće društvo nakon primitka dokumentacije poziva Klofer.eu platformu da, ukoliko je potrebno, izmjeni ili dopuni prijavu štetnog događaja (npr. dodatne izjave, dokumentacija, potreba da se uživo pogledaju prostor ili predmet) ili oštećenu stranu da, ako je potrebno, izmjeni ili dopuni Zahtjev za naknadu štete.
 6. Osiguravajuće društvo nakon primitka sve dokumentacije potrebne da bi se donijela odluka o postojanju osiguranja, odgovornosti i opsegu štete i zahtjevima oštećene strane (ako su podneseni) donosi krajnju odluku koju Klofer.eu platforma komunicira Naručitelju ili osiguravajuće društvo komunicira izravno.

Poklon bon

 • Poklon bon je dokument u elektronskom obliku, koji izdaje Klofer.eu platforma.
 • Rok valjanosti poklon bona je označen na samom poklon bonu u digitalnom obliku.
 • Svaki poklon bon ima jedinstven kod, a moguće ga je iskoristiti samo jednom.
 • Poklon bon nije moguće zamijeniti, zahtijevati isplatu njegove novčane vrijednosti ili produžiti njegovu vrijednost.
 • Kod koji je način iskorištavanja poklon bona, unosi se prilikom koraka plaćanja na Klofer.eu platformi.
 • Poklon bonovi nisu na prodaju.

Promotivni popust

 • Trajni popust od 50% vrijedi za prvih 50 web narudžbi putem Klofer.eu platforme.
 • Na trajni popust imaju pravo 50 prvih Naručitelja jedne od odabranih usluga koje nudi platforma Klofer.eu
 • Trajni popust od 50% je objavljen u cjeniku na web stranici klofer.eu te je već uračunat prilikom narudžbe.
 • Trajni popust vezan je uz Ime naručitelja i neprenosiv je.

Mjerodavno pravo i mogući sporovi

 • Svaki odnos između online platforme Klofer.eu i Naručitelja podliježe zakonima Republike Hrvatske. Ako bila koja odredba nije ili nije više u skladu s važećim zakonskim propisima Republike Hrvatske, takva odredba se mora opsegom i sadržajem prilagoditi sadašnjim propisima, ako je moguće , u svakom slučaju, to ne znači da ne vrijede sve odredbe Općih uvjeta.
 • Poduzeće Klofer ne priznaje izvansudsku nagodbu potrošačkih sporova kao nadležnu za rješavanje potrošačkih sporova, koje privatni korisnik može priložiti u skladu sa Zakonom o izvansudskim rješenjima potrošačkih sporova.
 • U slučaju spora između Klofer.eu platforme i Naručitelja je nadležan sud u Zagrebu, osima ako zakonodavstvo Republike Hrvatske izričito isključuje mjesnu nadležnost.